Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim

.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim.

Data publikacji: 2018-01-01

Data aktualizacji: 2020-02-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  1. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie
  2. Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery).
  3. Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
  4. Możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami.
  5. Możliwość zaznaczenia tekstu i odsłuchania przez lektora na stronie.
  6. Mapa strony.
  7. Focus wokół elementów nawigacyjnych.
  8. Strona jest dostosowana do standardów HTML5.
  9. Strona jest dostosowana do standardów WCAG 2.0.

Wyniki testów kontrastu dla wielkości tekstu AA i AAA: Contrast Ratio: 8.59/10

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Orkisiewicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 371 43 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim mieści się pod adresem ul. Warszawska 40 w Międzyrzecu Podlaskim.

Budynek wielokondygnacyjny. Wyjścia ewakuacyjne w pomieszczeniach budynku są odpowiednio oznakowane.

Sekretariat znajduje się na wysokim parterze. W budynku nie ma windy. Wszystkie wejścia do szkoły mają schody.

W Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 nie ma ograniczeń w zakresie wstępu z psem asystującym. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, ale istnieje możliwość podjechania pod drzwi wejściowe.

Budynek Samorządowego Przedszkola Nr 2 mieści się pod adresem ul. Przedszkolnej 2 w Międzyrzecu Podlaskim.

Obiekt jednopoziomowy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych umożliwiający swobodny dostęp do pomieszczeń administracyjnych jak i sal dydaktycznych. Wyjścia ewakuacyjne w pomieszczeniach budynku są odpowiednio oznakowane

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 marzec 2020 12:33 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 marzec 2020 12:38 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 marzec 2020 12:38 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 marzec 2020 20:06 Iwona Orkisiewicz
Oficjalna strona ZPO1 Międzyrzec Podlaski: www.zpo1miedzyrzec.idsl.pl
Real time web analytics, Heat map tracking