Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim

.

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:

 • Księgi inwentarzowe
 • Rejestr pracowników
 • Ewidencja akt osobowych pracowników
 • Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli
 • Ewidencja zarządzeń, uchwał i decyzji dyrektora
 • Księga uczniów, Księga ewidencji uczniów, Księga absolwentów
 • Protokoły Rad Pedagogicznych, Rady Rodziców
 • Rejestr legitymacji szkolnych, kart rowerowych
 • Rejestr korespondencji
 • Ewidencja czasu pracy
 • Dokumentacja Polityki Bezpieczeństwa
 • Archiwum dokumentacji szkoły

Udostępnianie informacji publicznej:

ZPO Nr 1 udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji, zbiorów oraz archiwum na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z późn. zm. oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 21 styczeń 2018 21:41 Kamil Wysokiński
Oficjalna strona ZPO1 Międzyrzec Podlaski: www.zpo1miedzyrzec.idsl.pl
Real time web analytics, Heat map tracking